Styret


Leder: Viggo Halvdan Nordgård-Kristensen

Nestleder: Kjell Birger Hansen

Sekretær: Sissel Irene Eriksson

Styremedlem: Lars Johansen

Styremedlem: Trond Blomlie

Kasserer: Frode Strøm

Varamedlem: Bjørn Winther

Varamedlem: Karl Einar Hansen

Revisor: Eliot Hansen