Kontakt ossEpost:

skogoyvenn@gmail.com

Om foreningen


Foreningen Skogøys Venner i Narvik ble stiftet 01.03.2011 med det formål og jobbe for mulig å berge "Skogøy" og få den hjem.

Facebookruppen MS Skogøys Venner er på en måte en forlengende arm til foreningen Skogøys Venner, der det legges ut aktuell informasjon fra foreningen. Videre kan det legges inn bilder, historie, det kan diskuteres om «Skogøy», mimres om «Skogøy», samt legges inn annen relevant informasjon. En informasjonsside på mange måter med diverse innhold.

De som er medlem i MS Skogøys Venner på facebook er ikke bindende medlem. Men kan melde deg/dere inn i foreningen Skogøys Venner hvor årskontigenten er kr. 200,-. Som medlem i foreningen kan du støtte «Skogøy» med større økonomisk beløp om ønskelig. Foreningen har egen heimside på internett http://www.skogøysvenner.no/ , der en også kan finne registrering som medlem i forening.

Foreningen har e-postadresse: skogoyvenn@gmail.com.

"Skogøy" trenger all den støtte som er mulig for å nå målet om å sette fartøyet i stand slik det en gang var, samt for å ta vare på kultur og historie.

Den 06.12.2011 signerer foreningen Skogøys Venner kontrakter om overtakelse av fartøyet som da ligger i Sverige, samt sleping fra Stockholm til Kristiansand, og videre nordover med den norske kystvakten. Kontrakten ble godkjent dagen etter på.

09.12.2011 fikk foreningen overta en del av ansvaret for "Skogøy" som da lå i Beckholmen dokk i Stockholm.

Sleping av «Skogøy» på første etappe Stockholm – Kristiansand startet mandag ettermiddag 12. desember. Først med en slepebåt i Stockholm, hvor så "Hans Oskar" overtok for videre ferd.

Fra samme dag - 12.12.2011 overtok foreningen Skogøys Venner det hele og fulle ansvaret for "Skogøy", som kom fram til Bredalsholmen/Kristiansand 22.12.2011, hvor den lå på vent for videre sleping.

11.02.2012 fortsatte slepet av "Skogøy" videre nordover ved hjelp av kystvaktskipet "KV Barentshav".

15.02.2012: Opplyses det på årsmøtet til foreningen «Skogøys venner» at fartøyet har endret navn fra "Seaside" til "Gamle Skogøy"

17.02.2012: "Gamle Skogøy" kommer endelig tilbake dit den tidligere hørte hjemme, - i Ofoten. Ankom kl. 15.00 Kjeldebotn, der den ble lagt til kai. Operasjon renovering kan starte.

06.05.2012: Fikk påmalt sitt gamle skorsteinsmerke, Ofotens Dampskibsselskab i Narvik.

15.05.2012: Alle papirer godkjent av Norsk Ordinært Skipsregister.

Nå er tidligere «Skogøy» registrert som "Gamle Skogøy" med kallesignal LDBY, med foreningen «Skogøys Venner» som eier.

24.07.2012: Etter å ha ligget i Kjeldebotn, der mye dugnadsarbeid var blitt gjort, ble "Gamle Skogøy" slept til Narvik ved hjelp av bukserbåtene til LKAB «Rallaren» og «Anna Rebecka», hvor "Gamle Skogøy" ble lagt til kai ca. kl. 17.30. Dette skjedde nøyaktig 100 år etter at Ofotens Dampskibsselskab i Narvik ble stiftet.

"Gamle Skogøy" ble møtt med skipsfanfarer, salutt og mye folk som gledet seg over at ruteskipet endelig var tilbake i Narvik havn etter mange år. Fartøyet ble omdøpt samtidig til "Gamle Skogøy" av gudmor Anne Rita Niclason. Litt senere på kvelden var det rekeaften om bord.

30. mai 2017 ble MS Gamle Skogøy" slettet fra skipsregisteret, og skipet fikk tilbake sitt opprinnelige navn "MS Skogøy".

Som nevnt går restarureringsarbeidet framover. Bakdekket er nå klart med nytt dekk og rekkverk. Livbåtene kommer på plass i løpet av våren 2021.

Under bakdekket ligger en stor røykesalong. Den vil ogå være ferdigrestarert i løpet av våren 2021. Samtidig håper vi at byssa snart kommer i orden.

Da kan vi invitere til sommerkafe på bakdekket, når været er fint!

skogoyvegmail.com