Maskinrom/lasterom:

Styrbord side av aktre lasterom når båt kom til Norge.


Styrbord side av aktre lasterom etter litt vask og maling. Stempel til startluft hengende og topper til hovedmotor lagret bak.