Maskinrom/lasterom:

Styrbord side av aktre lasterom da båten kom til Norge.


Styrbord side av aktre lasterom etter litt vask og maling. Stempel til startluft hengende og topper til hovedmotor lagret bak.


Aktre lasterom med stempel til hovedmotor hengende/stående midt i bildet og stempel til startluft og topper i bakgrunn.- Aktre lasterom før en kraftig ryddesjau ble iverksatt (vanntanker til venstre og toalettank til høyre er fjernet).
Salonger/lugarer:

Styrbord side av aktersalong etter at Skogøy var kommet hjem. Salongen var delvis vannskadet etter oppholdet i kanalen i Sverige.

Aktersalongen fremstår nå som ny etter en super innsats fra dugnadsgjengen.