Den nye rekken tar form
Monteringen av den nye rekken på båtdekket pågår nå for fullt.
Arbeidet utføres av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum i Gratangen, med god hjelp fra dugnadsgjengen.
Den nye rekken vil gi det nye båtdekket et stort løft, og nok et steg i retning ferdigstillelse.

Livbåtdaviter og krybber

Livbåtdaviter og livbåtkrybber hentet av Taraldsvik Maskin og fraktet til Nordnorsk Fartøyvernsenter i Gratangen for overhaling.

Tilskudd på 340.000,- fra Kulturminnefondet gjorde dette mulig.

Pengene er øremerket utstyr på båtdekket.


Rekkestøtter

Nye rekkestøtter på plass og avventer montering.

Montering vil sannsynligvis starte sensommer/høst.

Dette vil foregå som et sammarbeid mellom Nordnorsk Fartøyvernsenter og dugnadsgjengen.

Tilskudd på 250.000,- (2019) fra Sparebank1 Nord-norge fondet gjorde dette mulig.

Pengene er øremerket rekke på båtdekk.

Dugnad

Dugnaden ombord er igjen i full gang etter sommeren.
Gamle og nye ønskes velkommen.
(ingen kompetansekrav)

Tirsdag/Torsdag fra kl: 09:30 (daglig ved store prosjekter)

Lørdag fra kl: 10:00
(fom. lørdag 17.10.20)