Skogøysvenner på Facebook
jan30

Om Gamle Skogøy

Skribent // Viggo Kristensen Kategori // Om Skogøy

Om Gamle Skogøy

Historie

Overingeniør Kåre Haug fra Den Norske Amerikalinje, Oslo, ble engasjert av Ofotens Damskibsselskab, ODS, som konsulent for å konstruere MS Skogøy. Haug var ikke snauere enn at han på papiret konstruerte en likedan skorstein som det var på sitt egen selskap sitt skip - den Norske Amerikalinjens MS Oslofjord . og slik ble det også. Så søkte ODS om byggetillatelse, men det ble det avslag fra Samferdselsdepartementet. Årsaken var at båten var for stor og for dyr.

Men direksjonen i ODS aktet ikke å fire på kravene. Det le arbeidet videre med planene mot departementet og resultatet kom til slutt. I februar 1951 ga departementet sin godkjenning for prosjektet, og i mai måned underskrev ODS byggekokntrakt med Drammen slip & verksted.

Skipet var kjent og populær fartøy, og mange fikk et spesielt forhold til fartøyet etter mange års drift. MS Skogøy var kjent for å være en god sjøbåt som nesten ikke lot seg stoppe av uvær. "Da måtte bølgan være høyar enn fjellan" blei det sagt. Ruteskipet seilte så stødig og trygt i sine ruter at folk beskrev det som "at de kunne stille klokka etter skipet".

Gjennom mange år hadde lokale myndigheter, lokalt næringsliv og rederi kjempet for eksistensen for ruten Narvik - Lødingen - Svolvær, ruten som MS Skogøy seilte.

Myndighetene begynte allerede i slutten av 1950-årene å kutte og legge ned sjøverts ruter som følge av veiene som ble bygd. Dette er noe av årsaken til at det gikk så lenge før en hurtigbåt ble satt i drift mellom Narvik og Svolvær, - og MS Skogøy fikk seile ekstra lenge. Fartøyet er visstnok det siste ruteskip i sitt slag osm måtte vike for hurtigbåt.

Siste turen med MS Skogøy avgikk fra Narvik den 30. mars 1983 og fartøyet gikk en uviss fremtid i møte.

 

Tiden etter ODS

MS Skogøy ble solgt til Sverige, omdøpt til MS Seaside og drevet som turistskip med hjemmehavn Gøteborg. Etter flere eierskifter og navnebytter ble skipet endelig solgt til dagens eier i år 2000. Fartøyet ble plassert i opplag i Tapperstrøm i Ekerø kommune utenfor Stockholm der hun fortsatt er lokalisert. Skipet er per i dag halvt nedsunket, ligger med 70 graders slagside.

Tilbake i Norge!

Dugnad:

Tirsdag 18:00 - 21:00

Torsdag 18:00 - 21:00

Lørdag 10:00 - 15:00

Hvordan bli medlem i Skogøys Venner?

Kontakt foreningen ved å sende epost, brev eller SMS til en av styrets medlemmer med følgende informasjon:

  • ditt navn
  • adresse
  • postnummer og poststed
  • telefonnummer
  • epostadresse

Betal kr 200,- til kontonummer 4605.41.17426 i Ofoten Sparebank. Du vil da få en bekreftelse på at du er betalende medlem.

Klikk og bli medlem!

Støtt oss med

Grasrotandelen Skogøys Venner

På sms: Send GRASROTANDELEN 896743902 til 2020 (Gratis)

På nett: Du må logge deg inn med spillerkortet ditt, eller brukernavn og passord. Deretter søker du opp Skogøys Venner evt. Org. nr. 896743902 og knytter deg til. 
Følg instruksjoner på skjermen.

Nettbutikken

Gamle Skogøy Webshop

Riksantikvaren

riksantikvaren
Riksantikvaren arbeider for at flere kulturminner, kulturmiljø og landskap skal bli bedre tatt vare på.
Riksantikvaren er, som direktorat for kulturminneforvalting, en del av miljøforvaltingen.

Les mer...