Skogøysvenner på Facebook
jan30

Litt om Skogøys historie

Skribent // Viggo Kristensen Kategori // Om Skogøy

Litt om Skogøys historie
Litt om Skogøys historie

Overingeniør Kåre Haug fra Den Norske Amerikalinje, Oslo, ble engasjert av Ofotens Dampskibsselskab som konsulent for å konstruere SKOGØY. Haug var ikke snauere enn at han på papiret konstruerte en likedan skorstein som det var på sitt eget selskap sitt skip – ”Oslofjord”, og slik ble det også. Så søkte Ofotens om byggetillatelse, men det ble det avslag fra Samferdselsdepartementet. Årsaken var at båten var for stor og for dyr. Men direksjonen i Ofotens aktet ikke å fire på kravene. Det ble arbeidet videre med planene mot departementet og resultatet kom til slutt. I februar 1951 ga departementet sin godkjenning for prosjektet, og i mai måned underskrev Ofotens byggekontrakt med Drammen slip & verksted. 


Skipet var kjent og populær fartøy, hvor mange fikk et spesielt forhold til fartøyet etter mange års drift. SKOGØY var kjent for å være en god sjøbåt som nesten ikke lot seg stoppe av uvær. ”Da måtte bølgan være høyar enn fjellan”, blei det sagt. Ruteskipet seilte så stødig og trygt i sine ruter at folk beskrev det som ”at de kunne stille klokken etter skipet”. Gjennom mange år hadde lokale myndigheter, lokalt næringsliv og rederi kjempet for ”Vesterålsruten” og ruten ”Narvik – Lødingen – Svolvær” sin eksistens som SKOGØY seilte. Myndighetene begynte allerede i slutten av 1950-årene å kutte og legge ned sjøverts ruter som følge av at veiene som ble bygd. Dette er noe av årsaken til at det gikk så lenge før en hurtigbåt ble satt i drift mellom Narvik og Svolvær, - og SKOGØY fikk seile ekstra lenge. SKOGØY er visstnok det siste ruteskip i sitt slag som måtte vike for hurtigbåt.

SKOGØY seilte Lofotruten og Vesterålsruten i samseiling med ”Tranøy” som Ofotens hadde.


Myndighetene bestemte i 1963 at ”Tranøy” skulle tas ut av trafikk. SKOGØY fikk et strammere ruteopplegg, der den nye fjordbåten til Ofotens, - ”Tjeldøy”, ble tatt mer i bruk i Ofoten og mot Lødingen og Tysfjord for å avlaste SKOGØY. ”Tranøy” fikk seile sommersesongen 1964 av myndighetene til høsten, da var det stopp. ”Tranøy” ble fratatt statsstøtten, lagt i opplag og senere solgt. SKOGØY seilte igjen alene på sine to ruter som var ganske stramme. Myndigheten fant på i en periode å la skipene til Saltens Dampskibsselskab avlaste SKOGØY – da den betjente ”Hinnøy rundt”. Da saltensskipet hadde seilet fra Bodø til Narvik, gjorde det en vending Narvik – Svolvær – Narvik, før det igjen seilte sørover fra Narvik til Bodø. Det kan legges til at i ”Vesterålsruten” som var en ukentlig rute, brukte SKOGØY om somrene å ta en avstikker innom Trollfjorden med turistene.

Hvordan bli medlem i Skogøys Venner?

Kontakt foreningen ved å sende epost, brev eller SMS til en av styrets medlemmer med følgende informasjon:

  • ditt navn
  • adresse
  • postnummer og poststed
  • telefonnummer
  • epostadresse

Betal kr 200,- til kontonummer 4605.41.17426 i Ofoten Sparebank. Du vil da få en bekreftelse på at du er betalende medlem.

Klikk og bli medlem!

Støtt oss med

Grasrotandelen Skogøys Venner

På sms: Send GRASROTANDELEN 896743902 til 2020 (Gratis)

På nett: Du må logge deg inn med spillerkortet ditt, eller brukernavn og passord. Deretter søker du opp Skogøys Venner evt. Org. nr. 896743902 og knytter deg til. 
Følg instruksjoner på skjermen.

Nettbutikken

Gamle Skogøy Webshop

Riksantikvaren

riksantikvaren
Riksantikvaren arbeider for at flere kulturminner, kulturmiljø og landskap skal bli bedre tatt vare på.
Riksantikvaren er, som direktorat for kulturminneforvalting, en del av miljøforvaltingen.

Les mer...