Skogøysvenner på Facebook
jan30

Foreningens opprinnelse

Skribent // Viggo Kristensen Kategori // Om Skogøy

Foreningens opprinnelse

Etter at fartøyets skjebne var blitt mer og mer kjent for omverdene ble det høsten 2010 dannet en arbeidsgruppe med målsetning om å bringe fartøyet til Hålogalandsregionen og å bringe fartøyet teknisk tilbake til 1983-perioden etter antikvariske prinsipper.

Den innledende arbeidsgruppen har avholdt møter og lagt grunnlaget for det videre arbeidet med foreningen. Blant annet har arbeidsgruppen engasjert fagpersonell som har inspisert fartøyet der det ligger og opprettet de grunnleggende kontakter med fartøyets eier, riksantikvaren og andre ressurspersoner. Resultatet av inspeksjonen er at man er kommet fram til at den tilgjengelige delen av skroget er i, forholdene tatt i betraktning, god stand.

Det er også opprettet en støttegruppe på Facebook som i skrivende stund har over 1200 medlemmer. Videre igangsatte den første arbeidsgruppen arbeidet med å etablere en hjemmeside for foreningen.

 

Veien videre

Sent på året i 2010 ble det opprettet et interimstyre for foreningen Skogøys Venner. Interimstyret har fortsatt det arbeid som den innledende arbeidsgruppen igangsatte. Interimstyret fikk følgende mandat på fellesmøte den 13. desember 2010:

  1. Møtet besluttet å sette sammen et interim styre som tar for seg oppgaven med å stifte foreningen Skogøys Venner. Interim styret arbeider frem det juridiske grunnlaget med målsetning om stiftelse av foreningen.
  2. Styret jobber parallelt med dette med å etablere kontakt med berørte personer og myndigheter i Sverige med målsetning å søke å avklare den juridiske situasjonen for skipet.
  3. I tillegg arbeider interim styret med å synliggjøre foreningens dannelse i media og sosiale medier på den måte som styret anser hensiktsmessig.

 

Interimstyret avholdt sitt første møte tidlig på nyåret 2011. Det ble besluttet å fortsette arbeidet mot eier av fartøyet, etablering av juridisk grunnlag for foreningen, kontakt kom MS Skogøy tidligere anløpskommuner samt å intensivere markedsføringsarbeidet.

Med dette som bakgrunn ble det besluttet å arrangere et møte med eier av fartøyet, riksantikvaren og representanter for foreningen for å klarlegge fartøyets nåværende situasjon og muligheter for det videre arbeidet.

Hvordan bli medlem i Skogøys Venner?

Kontakt foreningen ved å sende epost, brev eller SMS til en av styrets medlemmer med følgende informasjon:

  • ditt navn
  • adresse
  • postnummer og poststed
  • telefonnummer
  • epostadresse

Betal kr 200,- til kontonummer 4605.41.17426 i Ofoten Sparebank. Du vil da få en bekreftelse på at du er betalende medlem.

Klikk og bli medlem!

Støtt oss med

Grasrotandelen Skogøys Venner

På sms: Send GRASROTANDELEN 896743902 til 2020 (Gratis)

På nett: Du må logge deg inn med spillerkortet ditt, eller brukernavn og passord. Deretter søker du opp Skogøys Venner evt. Org. nr. 896743902 og knytter deg til. 
Følg instruksjoner på skjermen.

Nettbutikken

Gamle Skogøy Webshop

Riksantikvaren

riksantikvaren
Riksantikvaren arbeider for at flere kulturminner, kulturmiljø og landskap skal bli bedre tatt vare på.
Riksantikvaren er, som direktorat for kulturminneforvalting, en del av miljøforvaltingen.

Les mer...

Hva ønsker du Skogøy skal brukes til??

Hva ønsker du at Skogøys skal brukes til i framtiden?