Skogøysvenner på Facebook

Om Skogøy

jun15

Støtt med Grasrotandel!

Kategori // Om Skogøy, Forsiden

Vil du støtte foreningen med grasrotandel ? 

grasrotandel

1.)  Gå til:

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/for_lag_og_foreninger/sok_grasrotmottaker

2.) Søk oss deretter opp  med enten navn "Skogøys venner" eller vårt organisasjonsnr:  896743902 

I bunnen finner du flere knapper.

3.) Klikk Tilknytt nå, og ha din Norsk Tipping login info klar.  

4.) Når alt er klart får du en bekreftelse, hvor du så kan velge  å motta kvittering på enten sms eller mail.

jun11

Nytt båtdekk!

Kategori // Om Skogøy, Forsiden

Det første store løftet vil være nytt tredekk!

Båtdekket (det øverste dekket, der hvor livbåtene er) er i en dårlig forfatning. Det må skiftes. Dette dekket er noe av det som gjør Skogøy unik. Det er et furudekk (oregon pine som det heter på engelske). Malmfuru, det vil si kjerneveden på furua ble brukt. Innkjøp av dekket vil komme på ca 400.000,-. Å legge dekket vil, dersom vi skal leie inn profesjonlle som skal gjøre alt arbeidet, komme på flere millioner.
jun10

Styrbord side ferdig malt!

Kategori // Om Skogøy, Forsiden

Stor aktivitet i KJeldebotn.

Det ahar vært stor aktivitet i Kjeldebotn. Bra med folk og godt malevær. Styrbord side er ferdig malt. Og de er begynt å male babord side. Også overbygning er nesten ferdig malt! Nå skal hunbli fin til 100 års dagen for Ofoten Damp!
jun07

Styrbord side nesten ferdig malt!

Kategori // Om Skogøy, Forsiden

Skogøy snart i de farger hun hadde i 1983.

Det er stor aktivitet i Kjeldebotn. Det jobbes kontinuerlig nå i det fine maleværet! Styrbord side er nå svart. Og i dag kom mastene til Kjeldebotn!
jun06

Det svartmales

Kategori // Om Skogøy, Forsiden

Det jobbes jevnt med "Gamle Skogøy". Nå er styrbord side malt svart....
En flott innsats av Martin Skårstad, Atle Pettersen, Kyrre Rognan og mange flere.

svartmale

Foto: Kjellfrid Pettersen
mai30

Styremøte i aktersalongen ombord i Gamle Skogøy!

Kategori // Om Skogøy, Forsiden

Tirsdag 29.mai ble det avholdt styremøte i Skogøys venner.

Styremøtet ble greit avviklet. Fremdriftsplan er på noen områder forsinket, men på andre ligger vi foran skjema. Skogøy har blomstret den tiden hun har ligget ved kai i Kjeldebotn. Kjeldebotnværingene har nærmest gått mann av huse for å få Skogøy tilbake til den tilstand hun var i 1983. Det er et imponerende arbeid som er utført. Nå planlegges det hjemkomst. Tilbake til Narvik. Men først skal Skogøy være trekkplaster under Kjeldebotndagene. Mastene skal på plass denne eller neste uke. Overbygning og skrog skal høyttrykkspyles, grunnes og males..Den 24 juli skal vår kjære gamle Skogøy komme tilbake til sin hjemby!
mai27

Ofotens Dampskipsselskap 100 år.

Kategori // Om Skogøy, Forsiden

I år er OD 100 år. Her er kontorstaben i 1962

Dette er altså det året OD var 50 år. Altså for 50 år siden! På bildet ser vi direktør Waldemar Høy i midten.
mai27

Nå er rederimerket på plass!

Kategori // Om Skogøy, Forsiden

Snart er hele overbygning malt!

Det jobbes jevnt og trutt ute i Kjeldebotn. Det pusses, det grunnes og det males. Nå står den flotte skorsteinen nymalt og flott med rederimerket og det hele. Virkelig flott å komme kjørende til Kjeldebotn nå og se den gule og røde skorsteinen! (du må klikke på bildet for å se hele bildet!)

Dugnad:

Tirsdag 18:00 - 21:00

Torsdag 18:00 - 21:00

Lørdag 10:00 - 15:00

Hvordan bli medlem i Skogøys Venner?

Kontakt foreningen ved å sende epost, brev eller SMS til en av styrets medlemmer med følgende informasjon:

  • ditt navn
  • adresse
  • postnummer og poststed
  • telefonnummer
  • epostadresse

Betal kr 250,- til kontonummer 4605.41.17426 i Ofoten Sparebank. Du vil da få en bekreftelse på at du er betalende medlem.

Klikk og bli medlem!

Støtt oss med

Grasrotandelen Skogøys Venner

På sms: Send GRASROTANDELEN 896743902 til 2020 (Gratis)

På nett: Du må logge deg inn med spillerkortet ditt, eller brukernavn og passord. Deretter søker du opp Skogøys Venner evt. Org. nr. 896743902 og knytter deg til. 
Følg instruksjoner på skjermen.

Nettbutikken

Gamle Skogøy Webshop

Riksantikvaren

riksantikvaren
Riksantikvaren arbeider for at flere kulturminner, kulturmiljø og landskap skal bli bedre tatt vare på.
Riksantikvaren er, som direktorat for kulturminneforvalting, en del av miljøforvaltingen.

Les mer...